Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aandoeningen van het hartezakje

aan de halvemaanvormige kleppen der longslagader.

Of men nu met een aangeboren of met een verkregen hartklepziekte te doen heeft, altijd is de hartspier dat deel van het hart, dat den weerstand van den bloedstroom te overwinnen heeft, welken ieder hartklepgebrek, onverschillig of dit verworven of aangeboren is, na zich sleept. Hieruit volgt, dat ook bij aangeboren hartklepgebreken het motto van de behandeling is: Behoud van de kracht der hartspier, en behandeling, niet van de zieke hartklep, maar van de hartspier.

In een soortgelijke verhouding als tot de zieke hartklep staat de hartspier ook tot de ziekte van het hartezakje. Ook onder de ziekelijke veranderingen aan het hartezakje komen ontstekingen en de gevolgen daarvan het veelvuldigst voor, en juist zooals de ontstekingen aan de hartkleppen treden ook die aan het hartezakje meest in het verloop van infectieziekten op. Weder is het de acute gewrichtsrheumatiek, die onder alle infectieziekten het hartezakje het veelvuldigst ziek doet worden, maar toch veel minder vaak dan dit het geval is met de hartkleppen. Niet zelden is het verloop aldus, dat iemand bij het ondergaan van een aanval van acute gewrichtsrheumatiek niet alleen een hartklepontsteking, maar ook een van het hartezakje opdoet. Dikwijls komt dan de ontsteking van het hartezakje tot genezing, maar een hartklepgebrek blijft het geheele leven door bestaan.

Uit het juist gezegde mag men niet de gevolgtrekking maken, dat iedere ontsteking van het hartezakje tot genezing is te brengen. Dit is helaas niet het geval, maar de hoofdgevaren van een ontsteking van het

Sluiten