Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ziekten der bloedvaten van het hart

kransslagaderen, ziekten, die de voeding der hartspier met bloed verhinderen, het ernstige gevaar met zich meebrengen, dat de hartspier in haar arbeidsvermogen verlamd wordt. Plotselinge afsluiting van een kransarterie door een bloedprop kan de oorzaak van een spoedigen dood worden. Bijzonder dikwijls vormen zich aan de wanden der kransslagaderen verdikkingen, die de ruimte in het bloedvat nauwer maken en daardoor den bloedstroom en de werkzaamheid der hartspier belemmeren. Dergelijke veranderingen hangen soms met den leeftijd samen. Uit de ervaring blijkt, dat niet zelden op hoogen ouderdom verdikkingen en vernauwingen der haarvaten optreden. Nu zijn er echter ook omstandigheden, waaronder

zulke vaatveranderingen reeds in den krachtigen mannelijken leeftijd tot ontwikkeling komen. Het zijn deze omstandigheden, die gedeeltelijk vermeden kunnen worden. De geneeskundige ervaring leert, dat jjf'1* genoemde vaatveranderingen ten gevolge kan hebben en het is dus van belang, voor zoover dit mogelijk is, voor een aanval van jicht op te passen. Het zekerst bereikt men dit door een verstandige levenswijze en een matige voeding. Degeen, die een erfelijke aanleg voor jichtaandoeningen bezit of reeds jichtaanvallen doorgemaakt heeft, moet veel lichaamsbeweging nemen en in het gebruik van alcoholische dranken zeer matig zijn en naast weinig vleesch veel plantenkost gebruiken. Vooral moeten worden vermeden: nieren, milt, lever, thymusklier, kaviaar, rookvleesch, thee, chocolade, kaas, spinazie en zuurkool. Behalve jicht kunnen bepaalde vergiften veranderingen en vernauwingen der kransvaten van het hart verwekken, onder deze in de eerste plaats

Sluiten