Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gepaste beweging als geneesmiddel

plegen niet lang uit te blijven. In ieder geval moesten de zieken zooiets niet ondernemen zonder hierover den raad van den dokter te hebben ingewonnen, want alleen deze kan na nauwkeurig onderzoek van het hart het arbeidsvermogen der hartspier beoordeelen en hiernaar de hoeveelheid lichaamsarbeid voorschrijven. Immers al is ook overmatige lichaamsarbeid den hartkleplijder verboden, tot voortdurende onwerkzaamheid en rust is hij daardoor nog in 't geheel niet veroordeeld; alleen moet de juiste verhouding van den te verrichten arbeid en de arbeidskracht der hartspier in acht genomen worden.

Het is dus met het gezegde niet in tegenspraak als den lijder aan een hartklepgebrek kamergymnastiek en voorzichtige turnoefeningen aangeraden worden, waarvan dan ook de doktoren een uitgebreid gebruik laten maken. Iedere spier, die stelselmatig op verstandige wijze tot verhoogde werkzaamheid aangezet wordt, neemt toe in arbeidskracht, een ervaring, die ook geldt voor de hartspier. Een gevaar ontstaat voor de hartspier eerst dan, en in plaats van versterking treedt juist verzwakking van het hart op, als de grens voor de gepaste hoeveelheid arbeid overschreden wordt. De methode, om door spieroefeningen het verzwakte lichaam te sterken, wordt tegenwoordig veelvuldig en met succes toegepast.

Als het waar is, dat lichamelijke arbeid in hooge mate het arbeidsvermogen der hartspier beïnvloedt, dan spreekt het vanzelf, dat voor iemand met zieke hartkleppen ook het beroep van groote beteekenis moet zijn. Er is dan ook stellig geen lange uitlegging meer

Sluiten