Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorzorgsmaatregelen op reis

keukenzoutbaden, of, zooals men meestal zegt, moederloogbaden bij ziekten der hartkleppen van veel nut zijn. Maar het is volstrekt nog niet waar, dat alle hartkleplijders nut vinden bij moederloogbaden; men moet de zieken, die hiervoor in aanmerking komen, met groote zorgzuldigheid uitzoeken. Dit kan slechts een nauwgezette en in deze dingen zeer ervaren arts. Ik heb in den loop der jaren een niet onbelangrijk aantal lijders aan hartklepgebreken gezien, die, zonder hun dokter te raadplegen, moederloogbaden gebruikten, en zeer spoedig, ten gevolge van toenemende stoornissen, die eigenmachtig ondernomen kuur weer moesten opgeven.

Als menschen met zieke hartkleppen zich op reis begeven, moeten zij bepaalde voorzichtigheidsmaatrcgelen in acht nemen, willen zij geen nadeel ondervinden. Reizen, die dag en nacht in beslag nemen, zijn slechts dan geoorloofd, als 's nachts een gemakkelijke slaapwagen gebruikt wordt, want anders zou de reis te ver-

O ö '

moeiend zijn. Men heeft hierdoor niet alleen verschijnselen van hartspierzwakte, maar zelfs plotselingen dood door hartverlamming zien optreden. In het warme jaargetijde moet reizen, indien dit mogelijk is, vermeden worden, want in snikheete spoorwegcoupé's doen zich licht hartstoornissen voor. Is uitstel van de reis niet mogelijk, dan zoeke men het zoo in te richten, dat de koele morgen- of avonduren voor het reizen gebruikt worden. Hoe voller de spoorwegcoupé's zijn, des te onbehagelijker zal zich een patiënt met een hartklepziekte op reis gevoelen; en het is dus niet verstandig in den vacantietijd te reizen.

Rijden in een rijtuig wordt door de meeste lijders

Sluiten