Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Levenswijze voor menschen met zieke hartspier

wijze, die aanbeveling verdient voor menschen, wier hartspier ziek is.

Ziekten der hartspier kunnen öf als het ware vanzelf ontstaan, óf zij zijn het gevolg van een voorafgegane ziekte der hartkleppen, van het hartvlies of soms zelfs der hartzenuwen. Of het een of het ander het geval is, altijd loopen de gevaren der ziekten van de hartspier hierop uit, dat de hartspier vermindert in arbeidskracht en de zieke door een de overhand nemende hartspierzwakte te gronde gaat. Er is bij de beschrijving der hartklepziekten in den breede vermeld wat het optreden van hartspierzwakte kan vertragen of verhinderen. Daardoor weet men nu ook tevens, waarvoor lijders aan ziekten der hartspier zich in acht te nemen hebben.

Toch moeten bij het reeds vermelde nog eenige dingen gevoegd worden, voorschriften, die betrekking hebben op zulke hartspierziekten, waarbij de kwaal als het ware vanzelf tot ontwikkeling gekomen is.

Toen de maatregelen vermeld werden, die het ontstaan van hartspierziekten moeten voorkomen, hadden wij er op te wijzen, dat tal van deze ziekten een gevolg van een ondoelmatige levenswijze zijn. Als het waar is, dat overdadig gebruik van tabak, koffie, thee of alcohol de hartspier ziek kunnen maken, dan zal het zaak zijn, deze zaken in nog beperkter mate te gebruiken als zich reeds een aandoening der hartspier heeft voorgedaan.

Aandachtige beschouwing verdient vooral de levenswijze bij hartvervetting. Het meest komt hartvervetting tot ontwikkeling, als menschen meer voedsel gebruiken

Sluiten