Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VII

De verrichtingen der bloedvaten

Zoolang een mensch leeft, verkeert zijn hart in onafgebroken beweging; samentrekking en verkleining der hartspier wisselen in regelmatige volgorde af met ontspanning en verruiming van het hart. Blijvende stilstand van het hart is het zekerste teeken van ingetreden dood.

Daar van de hartbewegingen de bloedbeweging in de bloedvaten afhangt, zal — wat licht begrijpelijk is — het ophouden van het leven ook de bloedbeweging of bloedsomloop doen stilstaan. Merkwaardig is het, dat bij den dood de slagaderen zich van hun inhoud ontdoen, zoodat men in het lijk alleen in de aderen bloed vindt. Menschen, die den onnutten en ongegronden angst koesteren, schijndood begraven te worden, wenschen dan ook veelal, dat na hun dood een groote slagader geopend worde, opdat uit de afwezigheid van bloed in de geopende slagader met zekerheid de dood vastgesteld kan worden. Deze voorzichtigheid is volstrekt niet noodig als de arts bij den gestorvene door middel van het beluisteren of ausculteeren van de hartstreek den stilstand van het hart heeft vastgesteld. Telkens als weer eens het bericht, dat ergens een geval van schijndood zich zou hebben voorgedaan, verscheen, hebben

Sluiten