Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doel van den onafgebroken hartarbeid

nauwkeurige onderzoekingen aan het licht gebracht, dat het verhaal geheel en al op een verzinsel berustte, öf dat een of ander voorval, waarbij schijndood bijna met zekerheid kon worden uitgesloten, door allerlei overdrijving en verkeerde voorstellingen geheel onjuist werd voorgesteld.

Welk doel heeft dan nu eigenlijk de onafgebroken hartarbeid en de nooit rustende bloedsomloop bij den levenden mensch? Reeds in de voorgaande bladzijden werd het menschelijk lichaam met een machine vergeleken. Ons lichaam arbeidt zonder onderbreking zelfs dan als wij ons in diepen slaap bevinden. Het lichaam is dus een in voortdurende beweging zijnde machine. Een machine heeft, zooals bekend is, behoefte aan voortdurenden toevoer van stookmateriaal; hetzelfde geldt voor het lichaam. Wij noemen deze brandstoffen voedsel, waarbij wij niet alleen spijzen en drank, maar ook de lucht, die wij bij de ademhaling in onze longen zuigen, tot de noodzakelijke voedingsmiddelen moeten rekenen. Spijs en drank worden in de maag en darmen tot stoffen verwerkt, die daar in het bloed opgenomen worden ; met de zuurstof uit de ingeademde lucht wordt het bloed in de longen beladen. Wat het lichaam door den mond en de luchtwegen wordt toegevoerd, moet eerst in het lichaam bepaalde omzettingen ondergaan, want in den natuurlijken toestand kan het lichaam het toegevoerde niet gebruiken. Van de gassen, die de ons omringende lucht samenstellen, zijn, gelijk men weet, zuurstof en stikstof de voornaamste. Het is de zuurstof, die voor het levensonderhoud onmisbaar is en die het lichaam steeds moet worden aangevoerd.

L. 18 8

Sluiten