Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Syphilis oorzaak van vroeg-arteriosclerose

Voor syphilis, deze helaas zoo algemeen verbreide volksziekte, kan een ieder zich behoeden. Wie vóór zijn huwelijk kuisch leeft en na het huwelijk slechts met zijn vrouw geslachtelijken omgang heeft, zal door syphilis niet worden aangetast. Wat men verder nog als voorzorgsmaatregelen aanbevolen heeft voor hen, die niet genoeg wilskracht bezitten om den zooeven gegeven raad op te volgen, is onzeker en onbetrouwbaar, hetgeen bewezen wordt door het feit, dat syphilis zoo buitengewoon veel voorkomt. Zeer treurig is het, dat deze besmettelijke ziekte meest jeugdige personen in de volle kracht van hun leven aangrijpt en hen niet zelden reeds in hun jeugd tot onbruikbare menschen, tot ruïnes maakt. De doktoren kunnen niet dikwijls genoeg den raad geven, iedere verleiding en gelegenheid tot besmetting zonder uitzondering uit den weg te gaan. Een vluchtig oogenblik van genot leidt niet zelden tot onherstelbaren ondergang der gezondheid en tot een verwoest leven.

Behalve bacteriënvergiften komen ook nog andere vergiften als oorzaken van arteriosclerose in aanmerking. In de eerste plaats moet onmatig gebruik van alcohol genoemd worden. Arteriosclerose is, kort gezegd, een veel voorkomende ziekte van den drinkebroer. Het is een feit, dat gebruik van alcohol een hartstocht of, nauwkeuriger gezegd, een ziekte is en het is een groote verdienste van de artsen, als zij tot matigheid of geheelonthouding aansporen. Ik ga niet zoover, dat ik onder alle omstandigheden het gebruik van ook kleine hoeveelheden alcohol bijna als een soort van zelfmoord beschouw. Naar mijn ervaring doen wel is waar de

Sluiten