Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alcohol oorzaak van arteriosclerose

meeste menschen goed, alle alcoholische dranken af te zweren, maar er zijn toch ook menschen, wien het gebruik van kleine hoeveelheden alcohol toegestaan kan worden, omdat zij zich daarbij merkbaar lichamelijk

en geestelijk beter voelen.

Na onmatig gebruik van onverdunden alcohol mogen allerlei ziekelijke aandoeningen zich spoediger en heviger voordoen, ook als alcohol in verdunden vorm onmatig gebruikt wordt (bier, wijn, likeur), dreigt het gevaar, dat veranderingen der slagaderen en de ernstige gevolgen

daarvan optreden.

Ook overmatig gebruik van tabak, koffie, thee en

sterke kruiden maakt de slagaderen ziek en brengt hierdoor het lichaam in ernstig gevaar. Ook in dit opzicht moet dus voor overdrijving ernstig gewaarschuwd

worden.

Soms staan veranderingen van de slagaderen met ziekelijke veranderingen in de stofwisseling in verband, vooral ziet men ze in het verloop van suikerziekte, jicht en nierontsteking optreden. Van deze ziekten kan vooral jicht door een verstandige levenswijze dikwijls vermeden worden. Bij alle drie is een doelmatige voeding de zekerste en vrijwel de eenige weg, de ziekten te genezen of ten minste te verbeteren en daardoor ook de ontwikkeling van aandoeningen der bloedvaten te verhinderen, in ieder geval te bemoeilijken. Alcoholica zal de dokter bij alle drie ziekten in den regel verbieden. Voor nierlijders is melk het beste voedingsmiddel; de jichtlijder en de suikerzieke moeten zoo weinig mogelijk voedsel gebruiken waarin meel en suiker, in welken vorm dan ook, voorkomen.

Sluiten