Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oorzaken van aderspatten

De oorzaken van ziekten der slagaderen zijn dus dezelfde als die, welke wij vroeger als veel voorkomende oorzaken van hartziekte, vooral van ziekten der hartspier, hebben leeren kennen. En inderdaad komen ook niet zelden ziekten van hart en slagaderen naast elkaar voor. Deze beschouwing doet de gedachte ontstaan, dat hart- en bloedvatwand nauw verwant zijn, zooals dit reeds te anderer plaatse uiteengezet werd.

Bij het ontstaan van ziekte der aderen en in het bijzonder bij ziekelijke verwijding der aderen, bij aderspatten, werken voornamelijk mechanische oorzaken. Alle toestanden, bij welke zich het bloed in de aderen ophoopt, die dus een verhooging van den bloeddruk in het bloedvat doen ontstaan, zijn in staat, verwijding van de aderen in het leven te roepen. Wij moeten er aan denken, dat de aderen veel dunnere wanden bezitten dan de slagaderen, hierdoor immers wordt het begrijpelijk, dat uitzetting van den wand der aderen veel gemakkelijker en veel vaker ontstaat dan van den wand der slagaderen.

Nu is het duidelijk, dat een bloedophooping vooral in de beenen bijzonder gemakkelijk tot stand komen zal, daar in staande houding het bloed uit de beenen omhoog naar het hart moet stroomen. Zoo begrijpen wij, dat juist aan de beenen aderspatten het meest voorkomen.

De ervaring leert, dat onder dezelfde omstandigheden altijd slechts enkele menschen aan aderspatten ziek worden, terwijl anderen gezond blijven. Daardoor dringt zich de vraag aan ons op, of niet een zekere zwakte van den wand der bloedvaten van invloed is. Alles

Sluiten