Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nadeelen van kousebanden

weet men hiervan nog niet. Daar in sommige families aderspatten vrij algemeen voorkomen en in zekeren zin erfelijk zijn, schijnt het of zwakte van den wand der bloedvaten erfelijk is. Daar men soms aderspatten te zien krijgt, waarvoor men geen oorzaak weet, is men geneigd, haar ontstaan aan een aangeboren of een verworven zwakte der bloedvatwanden toe te schrijven.

In den regel kunnen schadelijke invloeden als oorzaken van het ontstaan van aderspatten opgespoord worden. Bij tal van vrouwen doen zich zulke schadelijke invloeden tijdens de zwangerschap voor. De vrucht in het moederlijf oefent een druk op dat gedeelte der onderste holle ader uit, dat in den buik is gelegen. Hierdoor wordt het afvloeien van bloed uit de aderen der beenen bemoeilijkt, of wat hetzelfde zegt, de bloeddruk wordt in deze bloedbanen sterk verhoogd. Is de vrouw bevallen en is daarmee de holle ader van haar druk bevrijd, dan heeft de afvoer van bloed uit de aderen der beenen op regelmatige wijze plaats, zoodat de aderspatten weer verdwijnen. Bij een volgende zwangerschap treden zij wel is waar niet zelden weer opnieuw op.

Ook sterke omsnoering van de beenen door kousebanden of te nauw sluitende onderkleeren zijn eveneens in staat, den bloedstroom in de aderen der beenen te belemmeren en daardoor aderspatten te doen ontstaan. Wij zien immers, dat ook aderen van andere lichaamsdeelen zich snel verwijden en beginnen te kronkelen als de bloedstroom in de aderen van eenig orgaan belemmerd wordt, hetzij doordat door een aandoening in de nabijheid

Sluiten