Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Anti-syphilitische behandeling

mede hun kwaal bestreden kan worden en dat reeds vroeger besproken werd. Personen, die in vroegere jaren syphilis doorgemaakt hebben, moeten opnieuw een behandeling met kwikzilver- of jodiumpraeparaten l) doormaken, dat specifieke middelen tegen syphilis zijn. Al zijn dit ook betrouwbare middelen, die deze ziekte genezen, het terugkeeren dezer ernstige aandoening kunnen zij niet verhinderen. Soms gaan sedert de besmetting met syphilis 10, 20 en nog meer jaren van ongestoorde gezondheid voorbij en opeens herhaalt zich de ziekte, veelal zonder bekende oorzaak. Er zijn menschen, die in 't geheel niet willen gelooven, dat het syphilitische vergif zoolang verborgen in het lichaam sluimeren kan. Zij verzetten zich dan tegen het voorschrift van den dokter, die hen weer een anti-syphilitische behandeling wil laten ondergaan. Wee dengene, die zijn twijfel zoover drijft, dat hij zich aan een behandeling niet of niet met den noodigen ernst onderwerpt. Snel toenemen der stoornissen, een ernstig ziekbed en misschien spoedige dood zullen in den regel het gevolg van deze misplaatste stijfhoofdigheid zijn.

Ook onmatig gebruik van alcohol, tabak, koffie en thee hebben wij als oorzaak van een vroeg-arteriosclerose leeren kennen. Het is begrijpelijk, dat men zich van al deze dingen onthouden moet, ze ten minste slechts in zeer bescheiden mate gebruiken mag.

') Of hierbij in het vervolg ook genoemd zal moeten worden het nieuwe middel, door prof. Ehrlich te Frankfort gevonden en gemeenzaam als „Ehrlich-Hata 606" aangeduid, is op dit oogenblik nog niet met zekerheid te zeggen, daar genoegzame ervaring nog ontbreekt

Sluiten