Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Terugblik

Hebben zich in een ader stolsels gevormd, dan moet de zieke langen tijd zeer rustig in bed blijven liggen, want bewegingen kunnen afbrokkeling van het stolsel teweegbrengen. De afgebrokkelde deelen drijven dan met het bloed naar het hart en geraken van de rechter hartkamer in de longslagader. Worden echter grootere takken der longslagader verstopt, dan treedt dikwijls

plotseling de dood in.

Werpen wij tot slot een terugblik op hetgeen wij van de vaatziekten hebben leeren kennen, dan blijkt, en dit is een gelukkig en geruststellend feit, dat de voorzichtige en gewaarschuwde veel doen kan om gezonde bloedvaten te behouden. Een verstandige en geregelde leefwijze, dat is in hoofdzaak het geheim,, dat ons een gezond mensch kan doen zijn en blijven

Sluiten