Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar ik vraag u: kinderen groot brengen en kinderen verzorgen en opvoeden, is dat hetzelfde ?

't Is de kwestie maar, op welke wijze; en welk doel wordt bereikt, niet waar ?

In gezinnen, waar de dokter weet, dat men prijs stelt op zijn raad, er naar doet, houdt hij zijn goede

wenken niet achter, maar elders wat zou het

geven ? Waar men de helft maar doet van 't geen hij zegt, waar men schouderophalend zijn «academische wijsheid hem laat uitkramen» — gelijk de geijkte term luidt — daar zwijgt de taktische dokter; tenzij de nood hoog is, en ingrijpen noodzakelijk, want .... anders maakt hij zich maar gehaat, en zou hij zijn praktijk zien verloopen.

Door alles wat wij gezien en gehoord hebben achten wij het dringend noodzakelijk een echt, goedkoop volksboekje te geven ; een ervaren arts heeft hetgeen wij schrijven eerst gelezen, enkele aanmerkingen gemaakt en eenige aanvullingen gegeven, waarvan wij gaarne met grooten dank gebruik maakten.

Ons boekje is dan ook niet een gevaarlijk liefhebberijwerkje, maar door eigen ondervindingen en studie en gecontroleerd door een deskundige, meer en beter te vertrouwen en te raadplegen, dan al de honderd en één raadgevingen en opmerkingen van vriendinnen en vrouwelijke familieleden.

't Is uw en mijn dure plicht, zelf te weten wat ons kindje toekomt en .... wij verzaken onzen

Sluiten