Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BEGIN.

heerlijk als ge weet, dat er «een

lEilr lS( kleintje» moet verwacht worden.

Welk een heerlijke vreugde!

Hoe verblijdt ge u reeds bij voorbaat over dit wichtje, dat ge later hoopt te koesteren, dat «mam-me» zal stamelen. dat uw wangen zal streelen en dat gij «lieveling» zult noemen.

Welk een heerlijk vooruitzicht!

Maar laat uw man het volgende dan eerst eens lezen. Dit is biezonder voor hem. Gij moogt het ook wel weten, en wanneer hij het vergeet, hem liefderijk met een glimlach op het gelaat deze bladzijde voorhouden.

Want de «zwangerschap» brengt lasten mede, die aan uw man verplichtingen opleggen.

Als gij reeds eenige maanden, 3 a 4, «heen» zijt, onthoude hij zich van de teederste uitingen van liefde. Dit is noodig voor de rustige, gelijkmatige ontwikkeling der ongeboren vrucht.

Hij wete, dat lang staan, het na de 5de maand nog rijden in spoor, tram of wagen, nadeelig voor 11 is, en handele daarnaar.

Hij bespare u hevige gemoedsaandoeningen van vreugde of droefheid.

Hij zorge voor een vroolijk, aangenaam humeur.

Hij lette er op, dat gij niet toegeeft aan dwaze in-

Sluiten