Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doe alles met mate.

Overdaad is a 11 ij d, maar nu buitengewoon schadelijk.

Kleed u warm, zonder knellende borst- of buikbanden, door corset of rok.

Laat uw corset uit, ge kunt er best buiten ; ik heb het zelf bij ondervinding, hoewel ik er tegen op zag, die «stevigheid» te missen, 't Viel kolossaal mee.

De kousebanden vooral niet stijf, dat belemmert zeer den goeden bloedstroom.

Er zijn helaas vrouwen, die zich schamen voor 't aanstaand moederschap, en dit trachten te verbergen door geducht inrijgen en insnoeren ; zeer ten n ad e e 1 e van het jonge leven.

Maar onder dezulken wil ik u niet rangschikken.

Zorg voor geregelde en goede wassching van uw geheele lichaam, vooral van uw geslachtsdeelen ; de schande van den Hollander is, dat hij zindelijk is op kleeding en huis, maar niet op zijn lichaam ; maak u aan die ondeugd niet schuldig.

Houd uw voeten warm ; desnoods door warme zooltjes in uw schoenen te leggen.

Een zaak van veel gewicht is het, goede borsten te hebben, en daardoor zelf het kind te kunnen zoogen ; daarom moet ge bepaald in de 4de of uiterlijk 5de maand uwer zwangerschap den dokter u eens doen onderzoeken — al ging ook alles naar wensch — en inzonderheid uw borsten.

Om goede tepels te krijgen, of om er van te maken,

Sluiten