Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat er van te maken is, moet men de laatste twee maanden 's avonds de tepels met wat brandewijn in een flanellen lapje gedrenkt, wasschen, om de teere huid sterk te maken en daardoor de later zoo lastige tepelkloven te voorkomen; tevens dan telkens de tepels — met zuiver schoone vingers natuurlijk — naar boven trekken, als ze wat ingezonken zijn, zoodat later de kleine ze gemakkelijk met zijn mondje kan vatten.

't Zijn alle van die kleine moeiten en geringe onkosten, waartegen velen eerst opzien en die toch zooveel pijn en leed en grootere uitgaven doen voorkomen of uitsparen.

Er is meer dan de verzorging van uw lichaam.

Er is zorg voor de kraamkamer en het kraambed en voor uw kind.

Alles moet VAN TE VOREN in orde z ij n.

Over de kleeding voor uw kindje zal ik schrijven in een ander gedeelte van dit boekje; nu over eenige zaken die licht vergeten worden.

Gij zorgt in huis te hebben :

2 pakken verbandwatten, z.g.n. Dr. \'on bkuns'sche verbandwatten, vraag die in de apotheek of bij den drogist, a 50 of 4.5 cent het pak van 250 gram ;

100 gram zuivere lysol voor ± 20 cent; adres als voren;

200 gram zuivere slaolie voor + 20 cent; adres als voren ;

2 sponsjes, een zacht en een hard, a 10 cent; n.1. één om het kind van onderen en 't lichaampje te wasschen, en één voor het hoofdje;

Sluiten