Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vertrek naast de kraamkamer eerst te verfrisschen, dan raam of deur te sluiten en d a a r n a de deur tusschen de kraamkamer en het met versche lucht gevulde vertrek, op een kier te zetten.

Bestaat deze mogelijkheid van luchtverversching niet, dan zoeke men er iets anders op;frissche lucht

is even noodig als brood.

De temperatuur der kamer zij steeds 60—65 graden

van Fahrenheit of 15—17 Sraden van Celsius-

Ik behoef u zeker niet te zeggen dat het zeer gewenscht is, dat de jonge huisgenooten voor eenige dagen bij familie of kennissen worden onder dak gebracht. Nu het bed zelf.

De baker of buurvrouw, die het kraambed in orde maakt, moet schoon gewasschen handen hebben en mag

geen zweerende vinger of heftige oogontsteking hebben.

Zoo'n buurvrouw of baker mag u beslist niet helpen,

let daar dus op. ...

Voor het in orde brengen van het bed bezige men geen oude lappen, afgedragen kleedingstukken, zakken enz. Ge laat het straks genoemde hospitaaldoek nemen en dat op het onderlaken spelden, daarover een molton deken, en daarop een in vieren gevouwen laken, zoo met veiligheidsspelden vastgehecht aan de hoeken, dat het niet verglijden, schuiven of rimpelen kan.

Als zich de eerste teekenen van baring vertoonen, moet gij zorgen dat ge ontlasting krijgt, en dat ge goed hebt gewaterd. Indien dit niet heeft plaats gehad, zegt ge dit even aan de vroedvrouw of den dokter.

Sluiten