Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

elke vrouw in zwangeren toestand zooveel van haar kind zal houden, dat ze e 1 k alcohol-gebruik

^al afschaffen.

Ook is er een firma, de bovengenoemde Van V o 11 e n h o v e, die zich niet ontziet op ergerlijke wijze haar «Stout» aan te bevelen voor zoogende vrouwen. De bekende vrouwen-arts professor NlJHOFF, straks genoemd, zegt op bladz. 126 en 127 van zijn boek Voor jonge moeders:

«Dikwijls wordt gevraagd of onder het zoogen alcohol gebruikt mag worden. Wij kunnen er niet te veel den nadruk op leggen, dat alcohol in welken vorm ook gebruikt, gedurende het zoogen niet noodig, men kan zelfs zeggen, schadelijk is. Er zijn veel treurige gevallen op te noemen, waarin misbruik van alcohol in dezen tijd begonnen, tot een ramp is geworden voor

de heele familie.»

Er is meer. Het voedsel dat gij eet, de lucht, die gij inademt, het werk, dat gij verricht, de gewoonten die gij hebt aangenomen, die alle te zamen vormen de krachten, die van beslissenden invloed zijn, niet alleen op uw eigen leven, maar bovenal op dat

uwer kinderen.»

Als ge hieraan denkt, wordt het vraagstuk van uw drinken, met 't oog op uw kinderen, zeer belangrijk.

Sluiten