Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Scholl Engberts & Schcltes

| ALMELO.

ZUIVER WOLLEN OMDERKLEEDINQ.

(fabrikaat wjanscn)

Onderzocht en gunstig beoordeeld door Prof. Dr. MAC. GDLLAVRY, hoogleeraar in Ziektekunde en Gezondheidsleer aan de RijksUniversiteit te Leiden.

Verkrijgbaar in de meeste plaatsen van Nederland; waar

geen afnemer bekend, wende men zich direct tot de fabriek.

Sluiten