Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebruikt men daarom geisoleerde krammen zooals in fig. 17 afgebeeld; het in aanraking komen van den koperkern met de metalen kram is dan vermeden. Gebruikt men haken dan wordt somtijds een windsel van isolatieband op de aanrakingsplaats van den draad om de leiding gelegd.

Somtijds worden alle naast elkaar liggende draden als één geheel met isolatieband omwikkeld, waardoor de draden beschermd worden voor vocht enz. en tevens de afzonderlijke leidingen niet in het gezicht komen. Bij voorkomende kruising

van de leidingen met metalen voorwerpen, zooals gaspijpen, buizen voor electrische leidingen enz. moet de draad nogmaals met isolatieband of guttaperchapapier omwikkeld worden ; na het omwikkelen is de leiding een weinig te verwarmen, waardoor de omwikkeling beter aan de leiding kleeft. Is een leiding van de hoofdleiding afgetakt of zijn twee draden aan elkaar gelascht, dan wordt de verbindingsplaats op dezelfde wijze behandeld. In 't algemeen is er bij iedere installatie op te letten, dat er geen plaatsen in het leidingnet voorkomen, waar de koperkern blank komt; in dit geval dringt het vocht gemakkelijk tusschen isolatie en koperkern, waardoor oxydatie van den koperkern en daardoor kortsluiting ontstaat.

gegeven; het vertinnen is noodig om roesten te voorkomen; zooals boven reeds opgemerkt, moet er vooral op gelet worden, dat de isolatie niet bij het inslaan beschadigd wordt; somtijds

Fig. 12.

Fig. 13.

Sluiten