Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kieselijk is bij het openen en sluiten van deuren en vensters het alarmsein te doen geven.

Dit buiten dienst stellen geschiedt door het onderbreken van den stroombaan door het openen van een z.g. schake-

te bevelen bij een gewone schelinrichting eveneens een schakelaar in de gang bij de buitendeur aan te leggen om zoo noodig de geheele schelinrichting buiten dienst te stellen.

Deze schakelaars bestaan uit twee metalen (koperen) stukken, waaraan de twee draadeinden door het vormen van een oog en het vastschroeven hiervan worden bevestigd. De twee stukken, welke naast elkaar liggen, zijn zóó aangeboord, dat er tusschen hen een metalen stop gestoken kan worden, welke zoodoende de stroom in staat stelt van de

eene plaat op de andere over te gaan; de stroom is dan gesloten. Trekt men de stop uit het gat, dan wordt de stroom

onderbroken, riet meest worat geDruiK gemaam van den uitschakelaar volgens fig. 41; deze bestaat uit een krukje, k, hetwelk op een contact 1 kan worden geschoven, zoodat de stroombaan gesloten is of hiervan af kan worden geschoven, zoodat de stroombaan onderbroken is.

Om verschillende leidingen met elkaar in verbinding te kunnen brengen worden omschakelaars. zooals in fia. 42 aangegeven, ge¬

bruikt. Wij zien uit deze figuren, dat er 4 Fjg 41 klemmen naast elkaar zijn gebracht, waarover

de kruk van den nerooom Kan neen glijden. Aan de meest rechtsche klem 4 wordt de leiding van de batterij aangesloten, terwijl aan de andere klemmen de einden van drie verschillende stroombanen, waarin in ieder voor zich een schel is geplaatst, worden bevestigd.

Deze schakelaars dienen alleen voor het veranderen van een stroomketen: voor het schellen dient dan een

Fig, 42. afzonderlijk aangebrachte drukknop.

laar (fig. 40.) Het is aan

Fig. 40.

Sluiten