Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schel beginnen te bellen; het nummerplaatje wordt door de stang weer in zijn hoogsten stand terug geschoven.

In flg. 51 hebben wij de installatie geteekend, waarin slechts

één schel is geplaatst, in fig. 52 daarentegen zijn twee schellen aangebracht, welke gelijktijdig schellen, wanneer op een der drukknoppen gedrukt wordt. Zijn bijv. de knoppen 1 tot in de verschillende kamers van het gebouw aangebracht, en is de installatie zoo aangelegd dat bij het drukken op een der zeven knoppen alleen de bel S1 begint te schellen dan zal bij het drukken op den 8sten knop de tweede bel óaelijktijdig mee schellen; deze bel is dan meestal bij den portier geplaatst. Wij zien dat bij het drukken op een der knoppen 1—7 een der nummerplaatjes valt; voor denSsten

Fig. 49.

knop is hier dan een contact met 3 veeren genomen, zoodat ook een nummer op het bordje zal vallen.

Van een electrischen schelaanleg met stroomwisselbord (electrische afstelling) is het schema in fig. 53 aangegeven, de eerste klem van het nummerbord is door de schel met de zinkplaat van de batterij, de klemmen 2—3 zijn met de drukknoppen, de klem 4 is eveneens met de zinkpool, de laatste (5) klem met de koolpool van de batterij verbonden; naar iederen drukknop is nog de leiding van de koolpool van de batterij gevoerd. De afstelknop zit aan het nummer^ bordje; zij kan ook op een andere plaats worden aangebracht; in dit geval moeten er twee draden naar dezen afstelknop gelegd worden.

Sluiten