Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelijktijdig in alle lokalen aan te geven: ook voor hotels wordt deze installatie gebruikt.

De beveiligingsinstallatie, waarvan het schema in fig. 56

is opgeteekend, komt wat principe betreft overeen met den gewonen schel aanleg, volgens fig. 44—48; inplaats van de drukknoppen zijn hier contacten geplaatst, zooals deze in fig. 24 zijn afgebeeld, en in de deuren en vensters worden ingelaten. Voor de vensters is het aan te bevelen een contact met snoer aan te brengen, welke laatste zoodanig wordt gespannen, dat de contactveer geen contact maakt; wordt echter de draad doorgesneden of slapper gespannen, dan wordt er óf naar de eene öf naar de andere richting contact gemaakt, zoodat de bel begint te luiden. Overdag wordt de installatie buiten dienst gesteld door middel van schakelaars volgens fig. 41. In de installatie volgens fig. 57 zijn elementen volgens fig. 8 en 9 toegepast; die leiding wordt dan over een of meer ruststroomcontacten, slingercontacten, venstercontacten enz. gevoerd, welke niet parallel doch in serie zijn geschakeld; verder over de batterij en een uitschakelaar naar een relais, hetgeen op dezelfde wijze als een bel zonder metalen klok is vervaardigd en wiens anker bij stroomonderbreking in de leiding een contact voor een schel en een gewone batterij sluit. Bij het doorsnijden van den draad 1 (fig. 56) word de stroombaan door de werking van het relais gesloten en begint de schel te bellen.

Slingercontacten worden meestal aan brandkasten aangebracht. Zooals wij uit de schakeling (fig. 58) kunnen zien, zijn de twee eerste klemmen van de ruststroom-

schel over de ruststroombatterij met een morsedrukknop verbonden; in plaats van den morsedrukknop kan ook een ander rustcontact gebruikt worden. De derde

Fig. 55.

Sluiten