Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

draad van de spoel c zijn aangesloten. Het ebonieten stuk is aan den voorkant wijder en de opening van de spoel ; is door een dunne weekijzeren plaat d afgesloten, hetwelk door het uitgeholde stuk eopa wordt vastgeklemd en wel zoo, dat de plaat d heen en weer kan bewegen.

De microfoon (fig. 60) bestaat uit een koolstuk b en een dun koolplaatje 5 met een tusschengevoegde laag fijne koolkorreltjes 6. De onmidrJdlüIrA aanrakina van kool-

u

stuk b en koolplaatje 5 wordt verhinderd door de isoleerende pluimpjes tusschen deze twee deelen geteekend. Het geheel is samengevat in een metalen doos 3, bevestiad oo een ebo¬

nieten stuk 1, hetwelk tegen het telefoontoestel bevestigd kan worden; in den trechter 4 kan gesproken worden. De leiding is nu met het eene einde aan de metalen doos 3, welke weer in verbinding met de koolplaat 5 staat, verbonden; met het andere einde door middel van de schroef 2 aan het koolstuk b verbonden.

Het doel, waarvoor deze toestellen gebruikt worden, willen wij in het kort aangeven.

Dp microfoon ver¬

oorzaakt stroomtrillin- Fig. 62.

Sluiten