Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schakelaar aangebracht; de gewone drukknop kan ook verwisseld worden door een met twee contacthulzen; de microtelefoon krijgt dan een contactstop; hetzelfde moet met de hangende drukknoppen geschieden.

De geleiding naar de schel wordt onderbroken en de einden aan een microfoon verbonden, zooals het schema aangeeft. In het schema volgens fig. 69 wordt bij het ophangen van de telefoon, microfoon en telefoon kort gesloten ; wordt de aanleg gemaakt als in fig. 70 aangegeven, dan wordt bij het ophangen van de telefoon, deze laatste en de microfoon uitgeschakeld.

II. Schakeling van een telefoontoestel in een schelleiding met oproeping van beide zijden het schema hiervan is in

fig. 71 aangegeven; de schakeling volgens fig. 69 is in zooverre uitgebreid, dat zij bestaat uit een batterij E, twee schellen 5, en S-2, een drukknop dt en d., en twee telefoontoestellen 7", en T,_; door het aansluiten van meerdere drukknoppen of hangende contacten met stopcontacten kan men van uit verschillende plaatsen met het tweede toestel spreken.

Drukt men bijv. op den drukknop dlt dan wordt de stroombaan over de batterij E, de drukknop di en de schel S2 gesloten, zoodat deze begint te schellen ; het linker station hoort dus dat het wordt opgescheld, en komt aan de telefoon. Wil nu het linksche station opschellen, dan wordt op den drukknop d» boven het toestel gedrukt en de stroombaan van af de batterij over den drukknop over de schel 5, terug naar de batterij is gesloten.

Fig. 71.

Sluiten