Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als terugleiding kan bij iedere groote telefooninrichting de waterleiding worden gebruikt, waardoor veel materiaal en veel arbeid wordt gespaard. De terugleiding wordt dan vastgesoldeerd aan de pijp van de waterleiding, welke het dichtst bij ligt; de soldeerplaats is zorgvuldig vcor beschadiging te beschutten. Het is dan aan te bevelen steeds dezelfde pool (meestal de koolpool van de batterij) aan de aarde te leggen (d.w.z. aan de waterleiding te verbinden.

Telefoontoestellen, voorzien van een inductor, onderscheiden

zich in dat oo-

zicht van de toe-

sicncii 111 c L ui-

ductiespoel (fig. 66) dat voor het oproepen een magneetinductor (fia. 80) en in

Fig. 77. plaats van een

gelijkstroomschei

een wisselstroomschel wordt gebruikt.

De magneetinductor bestaat uit een anker a, hetwelk door

de kruk k in draaiende beweging wordt gebracht tusschen eenige naast elkaar geplaatste hoefijzermagneten m. Door

Sluiten