Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tusschen de leidingen bijv. 7,5 Volt, zoodat er in de leidingen 0 5 Volt verloren is. In dit geval zou de spanning van de lamp slechts 7,5 Volt mogen zijn. Wil men toch lampen van 8 Volt gebruiken, dan moeten er niet 8 doch 9 elementen worden achter elkaar geschakeld. Wil men nu een langeren brandtijd hebben, dan wordt de batterij tweemaal, driemaal enz. grooter genomen ; in dit geval kunnen wij de elementen op een bizondere manier schakelen, zooals fig. 85 dit aangeeft; wij noemen dit de gecombineerde schakeling.

Uit de fig. 85 zien wij, dat wij de elementen twee aan twee achter elkaar geschakeld hebben en deze paren allen naast elkaar aan twee rails hebben aangesloten. Daar wij de schakeling achter elkaar of serieschakeling ook schakeling op spanning noemen, is hier de spanning van de batterij tweemaal arooter dan die van een element; de parallelschakeling

noemen wij ae scnan,cuny up

zoodat hier de stroomsterkte driemaal grooter is dan die van een element, zoodat de brandduur ook driemaal langer is. Nemen wij nu aan, dat ieder element 10 Ampère-uren brandduur heeft bij 1 Volt spanning, dan kan bij deze schakeling van zes elementen de spanning 2 Volt en de brandduur 30 uren zijn. Nemen wij nu 12 elementen, dan kunnen wij de schakeling nemen 2x6; 3x4; 4X3; of 6 2 elemsntpn ^Vipf- perste ciifer aeeft het aantal achter

Fig- 86. elkaar geschakelde elementen aan). Bij de schakeling 3 X 4 elementen is de spanning dan 3 Volt en de brandduur 40 uren; acht accumulatoren van ieder 10 Ampèreuren, geven voor een 4 Volts lamp, waarbij de schakeling dus 2x4 moet zijn, 4 Volt en 40 branduren. Aan de hand van deze voorbeelden kan gemakkelijk de grootte van de benoodigde batterij worden bepaald.

In steden en dorpen, waar stroom uit een electrische Centrale betrokken kan worden, worden bij voorkeur accumulatoren voor bovengenoemde verlichting gebezigd, daar deze door stroom uit de Centrale geladen kunnen worden. Is deze laadstroom niet ter beschikking, dan is het beter galvanische elementen van een bizonder hooge stroomsterkte

te gebruiken. .. ,

Terwijl de droge elementen, nadat ze uitgewerkt zijn, door nieuwe moeten vervangen worden terwijl de natte elementen

Sluiten