Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tevens goed onderhouden moeten worden, blijven de accumulatoren altijd intakt. Deze worden eenvoudig opnieuw geladen, wanneer de spanning beneden een bepaalde grens gedaald is. Dit opladen wil zeggen, dat de stroom van een dynamo of van het net van de electrische Centrale er ingevoerd en opgezameld wordt.

In fig. 86—87 is een afbeelding aangegeven van een zeer eenvoudig en gemakke¬

lijk te bedienen toestel voor het laden van accu- • mulatoren, wanneer deze laatste direct op het net worden aangesloten : dit toestel bevat een aantal gloeilampen (hier 8) welke laatste als z g.

voorschakelweerstand dienen om de spanning van het net te doen dalen op de spanning voor den accumulator noodig; de schakeling

is in fig. 87 aangegeven.

Van af de twee leidingen van het net der groote Centrale worden leidingen afgetakt, waarin zoo dicht mogelijk bij de aftakpunten twee veiligheden met smeltstukken geplaatst worden ; de eene leiding gaat naar de lampenweerstand, de

andere wordt aan de eene klem van den accumulator aangesloten, de andere klem van den accumulator wordt aan de tweede klem van den weerstand verbonden.

Het laden van de accumulatoren is geen werk voor leeken en moet aan vaklui worden overgelaten; de accumulatorenfabrieken geven uitvoerige voorschriften bij iedere batterij waaraan men zich te houden heeft; wij zullen hier dus niet nader op in gaan. Voor

Viaf «rnllon uan r\a arriimiilatnrpn wnrflf 7W3-

'9' ' velzuur van 25% gebruikt, dus 25% zuur en 75% water; het vervoer van zwavelzuur moet zeer voorzichtig geschieden daar hierdoor gemakkelijk ongelukken kunnen plaats vinden.

Fig. 87.

Sluiten