is toegevoegd aan uw favorieten.

Missiehuis Sint Antonius Kaatsheuvel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kerkhof

zeerste verblijdend is behoeft zeker wel geen betoog, maar dat dit alles ook zijn zorgen meebrengt, en het waarlijk geen geringe taak is voor de steeds benoodigde gelden te zorgen, zal eveneens eenieder gaarne toegeven, daarom willen er nog even op wijzen

Hoe mén onze Congregatie steunt.

Wil een werk gedijen dan is daarvoor op de eerste plaats noodig de zegen Gods, die door gebed wordt verkregen en daarom vragen wij van eenieder die met ons streven sympathiseert een hartelijk gebed om Gods zegen ook in de toekomst.

Vervolgens worden gaarne edelmoedige, flinke jongelingen aangenomen, die met voldoende aanleg voor de studie begaafd eenmaal priester-missionaris onzer congregatie willen worden of ook indien zij om een of andere reden geen roeping tot het priesterschap gevoelen, broeder-missionaris 'om aldus geheel zichzelven aan de zaak van O. L. 1 leer te geven.

Daar echter slechts een gering aantal zichzelf kan geven zoo zijn er nog vele andere middelen waardoor men op indirecte wijze missionaris wordt, door n.1. te helpen bij de opleiding der studenten en tot instandhouding van Missiehuizen en missiën. Dit kan geschieden: