is toegevoegd aan uw favorieten.

Honderdjarig jubel der Bijlokeschool gesticht en bestuurd door de Broeders van Liefde te Gent, 1809 - 1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cen onvergeeflijke ïhg.

§at is de 22 Augustus 1909 geweest voor alwie te Gent liet katholiek volksonderwijs liefheeft in 't algemeen, voor de vrienden der Bijlokeschool in liet bijzonder.

Een onvergeeflijke dag!

't Feestgeluid is al lang verzwonden, de genoeglijke opgewondenheid dier uren van levendige geestdrift heeft sinds lang plaats gemaakt voor de kalmte, welke bezadigd nadenken toelaat; en nog hertrilt ons hart van zalige, sterkende vreugde bij de herinnering aan de onvergelijkbare oogenblikken van weldoende zielsgenot, welke wij dien dag mochten beleven.

Het blijde wederzien van zoovelen die elkander sinds de laatste kinderjaren niet meer ontmoet hadden, het warm-vriendschappelijk samenzijn met zoo talrijke harten welke in dezelfde liefde klopten, het genoegen zelf van een feest welks eigen aard verheffend moest inwerken op geest en gemoed, voorzeker dat alles baadde ons in eene zoetheid van ongewone welligheid; maar dat was toch de hoogste vreugde niet, o neen : De heerlijkste wellust van het honderdjarig jubelfeest