is toegevoegd aan uw favorieten.

Honderdjarig jubel der Bijlokeschool gesticht en bestuurd door de Broeders van Liefde te Gent, 1809 - 1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3 ede on 1 3 eg en.

(Onze Vader...)

Wij kunnen voor hen leven, Wij kunnen voor hen sterven,

Maar zonder 's hemels zegen Geen loon voor hen verwerven.

Geef Gij hun 't loon, « o Vader, Die in de heemlen zijt,

Aan hen die Uwen Name Zich hebben toegewijd;

Laat door hun liefdewerken Uw rijk voor allen komen En dat uw heiligst willen Geschiede door die vromen;

Geef velen nog den broode Door onzer Broeders zorg,

Laat lang nog hunne Liefde Aan 't volk tot vredesborg;

Gedoog niet dat de wereld Een onzer van hen leide,

Wil maken dat de booze Dit volk van hen nooit scheide. Zoo zij 't, o Heer. » — Hun werken Blijve immer eêl en groot En dat uw rijkste krone Hen loone na hun dood!