is toegevoegd aan uw favorieten.

Honderdjarig jubel der Bijlokeschool gesticht en bestuurd door de Broeders van Liefde te Gent, 1809 - 1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot aan zijn laatsten stond, die in 1871 sloeg, na gedurende drie jaren, van 1852 tot 1865, op eigen verzoek gezien zijne volslagen behoefte aan rust, vervangen geweest te zijn door Vader Gregorius, dewelke zich zeiven slechts als een tijdelijk plaatsvervanger aanschouwde en na die drie jaren gelukkig het bestuurschap opnieuw toevertrouwde aan Vader Aloïs. Deze bouwde de derde Bijlokeschool — de eerste op de Bijlokevest — in 1842 en de kapel in 1867; door haar weldoende onderwijs deed hij de school als eene moeder beminnen bij het volk, en hij was het, die haar eene geschiedenis zonder andere dan blijde gebeurtenissen opende. Krone hem het eeuwig loon voor zijne liefde en blijve zijn naam immer gezegend in

den huiskring van hen, die zijne weldaden genoten! (Bravo1 s.)

Op hem volgde een man, wiens naam ik heden reeds op zeer talrijke lippen las : Vader Nikolaas, die in 1876, na slechts vijf jaren bestuurschap, het tijdelijke met het eeuwige verwisselde en bij God vergezeld ging van de getuigenissen der liefde, die op aarde uit vele honderden oogen van leerlingen en oud-leerlingen der Bijlokeschool tranen stortte om zijn afsterven, hierover slechts berustend in Gods wil, omdat zij toch tijdelijk de onvergelijkbare minzaamheid van dien lostbaren vriend had mogen aanschouwen en genieten... (Toejuichingen.)

t Is aan Vader Nikolaas dat de tegenwoordige Algemeene Overste in 1876 opgevolgd is, — de beminde, geëerbiedigde, door alle standen der samenleving te-