is toegevoegd aan uw favorieten.

Officieel programma Canisius-feesten, Nijmegen, 6-9 september 1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PROGRAMMA»

Zaterdag 5 September

Bedeeling der Armen

Door de armen op den vooravond der feestelijkheden in 't bijzonder te gedenken, handelt het Feestcomité geheel in den geest van Canisius, die altijd met behulpzame liefde voor de armen bezield is geweest. Het is genoegzaam bekend hoe hij, bij een bezoek aan zijn geboortestad, alvorens afscheid te nemen van zijne familie, een maaltijd liet aanrichten voor de armen in het St. Jacobsgodshuis.

') Het CentraaUComité behoudt zich voor naar omstandigheden wijzigingen in dit program aan te brengen.

Priesters die gedurende de feestdagen de H. Mis wenschen te lezen, worden verzocht daarvan vóór 1 September kennis te geven aan den ZeerEerw. Pater H. van dkr Hulst S. )., Stijn Buysstraat 11.

CanisiussT entoonstelling

In de twee benedenzalen van het l niversiteitsgebouw op het Keizer Karelplein is een merkwaardige verzameling bijeengebracht, betrekking hebbende op den H. Petrus Canisius en zijne Nijmeegsche familie: voorwerpen door den Heilige gebruikt, handschriften, boeken en af beeldingen.

De tentoonstelling is gedurende de feestdagen van 10 tot 5 uur te bezichtigen tegen betaling van 25 cent.