is toegevoegd aan uw favorieten.

Officieel programma Canisius-feesten, Nijmegen, 6-9 september 1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dinsdag & September

In de St. Canisiuskerk.

O uur PONTIFICALE HOOGMIS op te dragen door Zijne Eminentie Desiderius Kardinaal Mercier, Primaat van België, Aartsbisschop van Alechelen.

Het versterkt Kerkkoor A. M. D. G., onder leiding van den Directeur H. Geertsen, zal uitvoeren:

Bij de intrede: »Ecce Sacerdos« (mannen en jongens), van Frans Witt.

Vierstemmige Mis van W. van Kalmthout.

Bij het einde der Mis: »Jubilate Deo« van Aiblinger.

In de St. Jozefskerk.

11 uur PON IIFICALE HOOGMIS op te dragen door Z. D. H. Mgr. A. Callier, Bisschop van Haarlem.

's Middags In de St. Canisiuskerk.

3 uur PONTIFICAAL LOF door Zijne Excellentie Mgr. L. Schioppa, Apostolisch Internuntius. FEES I REDE door den ZeerEerw. Zeergel. Pater Prof. Dr. J. van Ginneken S. J.

(Deze plechtigheid is vooral voor de Congreganistcn bij gelegenheid van het 50?jarig bestaan der Canisius# Congregatie.)

5 uur LOF MET PREEK voor de Pelgrims.

7 uur PONTIFICAAL LOF door Zijne Eminentie Miciiael Kardinaal von Faulhaber, Aarts* bisschop van München.

FEES 1 REDE door den ZeerEerwaarden Pater F. Hendriciis S. J.

Het versterkt Kerkkoor zal uitvoeren :

»Ego sum Panis« van Haller,

»Magnificat« van Mittf.rer,

«Tantum Ergo« (zesstemmig) van Bots.

Na het Lof door allen te zingen: »Canisiuslied« (blz. 57).

Zie vervolg pag. 47.