is toegevoegd aan uw favorieten.

Feestnummer Onze missionarissen en missiehuizen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een and're Christus in geheel zijn leven,

Getuigde hij tot de adem hem begaf.

Niets hem weerhield in zijn apostelstreven,

Zijn zielenijver ; niets, alleen het graf.

Doch uit het graf ontlook voor dezen strijder-

Der heiligheid de onsterfelijke bloem.

Mirakelen verkonden, wijd en wijder,

Hetgeen hij nooit heeft nagejaagd: zijn roem.

<@o-

Zijn roem verbreidt zich over heel deze aarde.

God zelf heeft Montforts naam met eer omkranst, Opdat hem 't nageslacht als blijk beware,

Hoe, na hun dood. der Heil'gen deugd nog glanst.

Daarom laat blij een jubellied weergalmen Tot Montfort's lof, als need'rig eerbetoon "Voor hem die werd beloond met zegepalmen. En schenke ons God zoo rijk een gloriekroon !

JOS. M. BOXSEI G. v. M.