is toegevoegd aan uw favorieten.

Officieel programma van den historisch-religieusen optocht te Maastricht op 18 en 25 Juli 1909, voorstellend Europa's grootste mannen, van de 4e tot de 16e eeuw, als bedevaartgangers naar St. Servatius' graf

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WONINGGIDS „LIMBURGIA" - WIJ K-MAASTRICHT

lo1\irorY 1 /i 1 *

* t-*l I I W 1 vv I^tl

! eletoon n. 445

Verklaring der Groepen.

Groep i.

MUZIEKCORPS.

Harmonie der Stedelijke Muziekschool.

Groep 2.

BANIERDRAGER,

dragende het wapen der vroegere „vrije rycks kerke" van St. Servaas, omgeven door pages. Voorgesteld door de Gymnastiek Ver. „Alcides".

Bij diploom van Keizer Frederik II in 1215 gegeven werd besloten dat de kerk van St. Servaas onder bescherming van den Keizer zon staan en alle onderhoorigen \ i ij zouden zijn van het gewone recht.

Groep 3.

DE H. CANDIDUS,

eerste pelgrim, met eene schaar pelgrims van verschillende1 landen, hoofdzakelijk in Romeinsche dracht. Voorgesteld door de Handboogschutterij „Concordia".

Bisschop Candidus, zooals de geschiedenis verhaalt verliet op ingeving van den Hemel zijn Vaderland, om het graf van den H. Servatius te Maastricht te komen vereeren, alwaar Hij, gedurende eenige jaren, terwijl de bisschopszetel vacant was, de Kerk bestierde. Hij stierf aldaar tijdens het episcopaat van den zaligen Agricolaus.

Groep 4.

GROEP VAN 21 SCHILDDRAGERS, vermeldende de namen der 21 H.H. Bisschoppen

der stad.

Voorgesteld door de Gymnastiek Ver. „Alcides".

Allegorische voorstelling van het Trichtsche Episcopaat. De bisschopszetel door St. Servatius gesticht, werd achtereenvolgens bekleed door 21 bisschoppen, die allen in de iij dei heiligen zijn opgenomen.