is toegevoegd aan uw favorieten.

Officieel programma van den historisch-religieusen optocht te Maastricht op 18 en 25 Juli 1909, voorstellend Europa's grootste mannen, van de 4e tot de 16e eeuw, als bedevaartgangers naar St. Servatius' graf

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Koop en verkoop - Huur en verhuur - Taxatie en administratie van «mpHprPtl :: : Assurantiën.

Wlll V. * ^ w

heid van hare zonen Godfried van Bouillon en Eustache van Boulogne. Voor deze gelegenheid had men de relieken van de H. Gertrudis van Nivelle laten komen,

om er op te zweren.

Godfried van Bouillon was een der eerste vorsten, die gehoor gaf aan de kruistocht-prediking van Peter den Kluizenaar. Hij verkocht zijn graafschap en trok in 1096 naar het H. Land. Weldra werd hij aanvoerder der Kruisvaarders, veroverde Nicea, Antiochië en Jerusalem (1099) en werd tot koning van Jerusalem uitgeroepen; doch aanvaardde daar slechts den titel van baron. Hij stierf na een krijgstocht tegen den sultan van Damascus, waarschijnlijk vergiftigd door vruchten, hem aangeboden door den emir van Cesarea. Zijn oudere broeder Eustache III was een der beroemdste graven van Boulogne. Hij stierf in 1125.

Groep io.

SINT AMOR.

omgeven door een groep van 12 knapen.

Voorgesteld door het Patronaat van St. Mathias.

St. Amor diaken, stierf te Maastricht op zijn pelgrimstocht naar het graf van St. Servaas in de XI eeuw. Hij werd begraven in eene kapel, die later zijn naam kreeg en op de tegenwoordige Moesmarkt gelegen was. Zijne overblijfselen werden naar Munster-Bilsen gebracht, waar St. Amor nog als patroon vereerd wordt.

Groep 20.

KEIZER LOTHARIUS II,

beeeleid door Hendrik den Trotsche en Koenraad

van Hohenstaufen.

Voorgesteld door Club „Entre-Nous"

Keizer Lotharius II, hertog von Saxen regeerde als Roomsch koning van 1125—1133 en als Duitsch keizer van 1133—1137. Hij had een harden kamp te voeren om zijn keizerschap tegen verschillende mededingers, doch

KEYZF-R-AMDRE :: STEENKOLEN ==