is toegevoegd aan uw favorieten.

Officieel programma van den historisch-religieusen optocht te Maastricht op 18 en 25 Juli 1909, voorstellend Europa's grootste mannen, van de 4e tot de 16e eeuw, als bedevaartgangers naar St. Servatius' graf

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nu zingt de ziele om het meest het nooit volprezen blanke feest der wond're korenaren :

zij bloeien in een gouden kroon, tot veld strekt hun een gouden troon, waar wierookgeuren waren.

O godd'iijk lichaam, godd'lijk bloed, dat arme menschen leven doet in t zware, moeizaam leven. Wij bieden U de liefde aan:

hij is een goeden weg gegaan die liefde heeft gegeven. * '

1 ooi U weer in kleed van weelde, blinke weer uw gouden tijd,

Stad die hemelschijn omstreelde, laat uw luister lichtend beelden dat gij koninginne zijt.

Heil gen met het kruis van vrede mijm'ren door uw stratenschoon : Glorie is een hemelsch loon.

DE GROOTEN EN HET VOLK.

1 ooi U weer in kleed van weelde, blinke weer uw gouden tijd,

Stad, die hemelschijn omstreelde,

laat uw luister lichtend beelden dat gij Koninginne zijt.

't Keizerzwaard springt uit de scheede, Mannengroet wuift juichend mede: Eer aan Sint Servatius.

II. Karei de Groote trekt op naar het Graf van Sint Servaas, ter eering.

De zonne heft zich uit den kommer van donk'ren nacht,

en schudt de lommer af, met kracht.