is toegevoegd aan uw favorieten.

Officieel programma van den historisch-religieusen optocht te Maastricht op 18 en 25 Juli 1909, voorstellend Europa's grootste mannen, van de 4e tot de 16e eeuw, als bedevaartgangers naar St. Servatius' graf

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij rijdt in t blauwe hemelveld in stralendos op 't witte ros....

Dan wordt de aarde een weidsch tournooi vol bloesempracht en vlaggentooi, en schiet een lied omhoog!

dat zingt de macht en vorstenpracht van wie niet boog.

Zoo rijst de keizer

van het kruis;

zijn slag van ijzer

sloeg tot gruis het afgodsbeeld.

Hoe lieflijk speelt het christenlied,

dat vrede biedt den goeden menschen, en glorie-wenschen aan God verhaalt, Die nederdaalt.

Hoog slaat een breeae vlammenluister den grafsteen uit, waar in den kluister des doods, de Christus roerloos lag. Der allelujah's nieuwe dag staat boven 't lage land te gloren,

waar 't Christenleven is geboren uit Christus' graf.

Allelujah.

En bij het heilig graf van Noord-Euroop viert Keizer Karei 't blijde strijdverloop. Nu voelt de stoere dom de stappen dreunen der krijgers, trotsche reuzen, die zich steunen op zwaarden van de overwinning moe;

doch fel geheven, schitt'ren bij 't verschijnen van Keizer Karei en zijn paladijnen.

Men roemt en looft het grootsch verwinnen, en dankend knielt men op het graf van Sint Servaas, die bijstand gaf