is toegevoegd aan uw favorieten.

Officieel programma van den historisch-religieusen optocht te Maastricht op 18 en 25 Juli 1909, voorstellend Europa's grootste mannen, van de 4e tot de 16e eeuw, als bedevaartgangers naar St. Servatius' graf

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan Keizer Karei en de zijnen.

Komt, dat ook wij, als paladijnen steeds roemen Sint Servatins.

III. 1. Schatkamer van St. Servaas: Kunstgetuigenis van de vereering aan Sint Servaas en de Heiligen gebracht.

Als de avondschemers dalen om de diep-verzonken zalen,

waar de keur van schoonheid rust gulden beelden, steen-doorflonkerd, elpen schrijnen, geel-gedonkerd, diep email, lijk bloemenkleuren die des zomers openfleuren,

niet te noemen schoonheidspracht als de avondschemers dalen fluistert daar een wond're tale.

't Is als wonen zangers binnen deze muren, en beginnen zij een bidweg op te gaan van herinnering, om aan alle heil'gen, die hier wonen hunne heerlijkheid te toonen, biddend, zingend hier gevonden door de kunstenaars, gezonden van de grooten en het volk als hun hoog-verheven tolk.

Dan ontbloeit het stilie lied van een hemelsch-zoet bedied, dat het koor van alle heil'gen bidt, om allen te beveil'gen,

die als kind'ren van hun zonen rond Servatius' grafstee wonen.

Als de avondschemers dalen spreekt het al een wond're tale, waar de keur van schoonheid rust, om de diep-verzonken zalen.