is toegevoegd aan uw favorieten.

Officieel programma van den historisch-religieusen optocht te Maastricht op 18 en 25 Juli 1909, voorstellend Europa's grootste mannen, van de 4e tot de 16e eeuw, als bedevaartgangers naar St. Servatius' graf

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij peinst over 't heilig gebeente zijn glorie gedachten uit,

die lichtende kleuren en bloeien in zonnige vensterruit.

Och, mochten wij vreugdig bepeinzen Servatius' blij verhaal,

dat spreekt van droefheid en vreugde zijn hemelsche klare taal.

Ons klinkt uit de opene tijden het bruiloftslied ver tegemoet.

De tijden van lijden verblijden,

aan Christus ons leven wij wijden,

wij lieven, wij bidden, wij beiden,

wij strijden met heiligen moed !

Chr. Mertz.

ik. . v --

*** n -V p "WW*». 4,^