is toegevoegd aan uw favorieten.

Officieel programma van den historisch-religieusen optocht te Maastricht op 18 en 25 Juli 1909, voorstellend Europa's grootste mannen, van de 4e tot de 16e eeuw, als bedevaartgangers naar St. Servatius' graf

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I H. Esten-Ras

Brood= en Koekbakken]

Café=Restaurant ■ Markt 70 . Maastricht I

Hotel „Suisse"

Café=Restaurant Vrijthof Maastricht - Telephoon Int. Nr. ,59

Aangenaam gelegen (centrum der stad)

T ramverbindïn^irsS^^

Diners a fl 1fl , ,50 en a la carte

op elk uur.

Aanbevelend

J. H. Boosten.

American Importing House

3 Maastricht

_ Magazijn van alle benoodigdheden voor ■

Pluimveehouderij, Hondensport,

Kanarieteelt enz. enz.

Specialiteit in Luxe-Vogelkooien