is toegevoegd aan uw favorieten.

Officieel programma van den historisch-religieusen optocht te Maastricht op 18 en 25 Juli 1909, voorstellend Europa's grootste mannen, van de 4e tot de 16e eeuw, als bedevaartgangers naar St. Servatius' graf

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IOude en Nieuwe Maastrichtsche Kunst en Kunstnijverheid, Rf

*-y.

in de Dominicanenkerk, ge= g

durende de Zevenjaarlijksche SP

I Heiligdomsvaart te Maastricht

= van 10 tot 25 Juli ic)0<> =

I Georganiseerd door de Vereenigingen

Provinciaal Geschied- en Oudheidkundig

Genootschap in Limburg |||

en Decoratieve Kunst - ü

|| Geopend SO tot €> uur j|

g Entreeprijs» IO ceni g

ê wm —• • —— mm €

JËAN LAUMEN = HAMBURG

Boschstraat 75, Maastricht

SALON DE COIFFURE

Geheel ingericht naar de eischen des tijds. — Antiseptische bediening — Abonnementen zeer voordeelig. APARTE DAMESSALON MET DAMESBEDIENING.

Specialiteit in :

Parfumerieën, Toiletartikelen en alle soorten Haarwerk.