is toegevoegd aan uw favorieten.

De apostelen van den Sint Petrusberg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelukkige brandpunt ook van een oprecht, vurig, godvruchtig leven. De geloovigen der omstreken zochten hulp en troost op den heiligen berg, waar de bron ontsprongen was, die nieuw leven en geluk bood aan alle inwoners van de omstreken, die van goeden wille waren.

Van de omstreken, heinde en verre.

Zooals de wonderboom der keerkringen, die, in onuitputtelijke levenskracht en levensvolheid, de bloeiende takken neerbuigt tot den vruchtbaren bodem, om ze te zien opgroeien tot nieuwe boomen in eeuwig groenen dos, die op hunne beurt de twijgen uitzenden om steeds nieuwen groei en bloesem en vruchtenrijkdom te putten uit den ouden, machtigen, heerlijken moederboom, zoo rijzen weldra overal bloeiende parochiën op, tot verre in het rond.

Linne, Herten, Melick, Herkenbosch, Vlodrop, Posterholt, Montfort, Heel, Asselt, Swalmen, Tegelen.

De afgoderij werd uitgeroeid voor goed, de laatste afgodenbeelden verdwijnen. Het Christendom bloeide en met een alle deugden.

Met het geloof kwam de ware beschaving, met die beschaving het geluk.