is toegevoegd aan uw favorieten.

De apostelen van den Sint Petrusberg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE BOOD.

Pretiosa mors Sanctorum.

Kostbaar is de dood der Heiligen.

Een heilig leven kroont een heilige dood.

En heilig was hun leven.

Wie zal al hun deugden opsommen, al hun verdiensten naar waarde schatten, hun voorbeelden prijzen ?

Een gouden keten gelijk, met edelsteenen schitterend versierd, ontrolde zich dat leven dag aan dag. God voerden ze op de lippen, God in het hart. Christus kenden zij alleen, Christus den gekruisien, — verstorven in hun lichaam, zich zeiven verloochenend, kastijdend, opofferend een offer, dat zich zeiven verteerde op het altaar des harten, levende in een steeds inniger omgang met God.

Dood voor de wereld, de wereld dood voor hen, leefden

zij alleen voor den Heer.

Zoo verwachtten ze het uur, dat de banden des vleesches zou scheuren, en hen opvoeren tot Hem, dien zij alleen gezocht, alleen bemind, alleen gediend hadden.

Voor Wiro sloeg het eerst de ure der verlossing, van den opgang ten hemel. Men schreef het jaar 710, 8 Mei.

Otgerus volgde en met den dood van Plechelmus waren die zoete heiligen, die in hun leven waren vereenigd, vereenigd ook in den hemel.

In volle grootheid, in vollen glans nijgde die levenszon ten ondergang. Van den berg uit hadden zij steeds dat