is toegevoegd aan uw favorieten.

Mijn reis door het aartsbisdom en de stichting van Nieuw-Dordrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te diagen. Met duidelijke en zware stem welke menige veertiger Hem zal beniiden ' sprak Zijn Eerwaarde: „Pastoor, nu maai' netjes gepreekt morgen, en dan hoop ik dat ]e Maandag langs de huizen collecteerende drie honderd gulden op zult halen, (raat ge collecteeren, dat geeft in de kerk niemendal, in huis hebben ze hart en sleutel. Wederom ging de bedelaar langs de huizen maar hier ging het evenals in -Benschop best. In niet één huis kreeg ik een weigering, integendeel zooals in Benschop ook hier een hartelijk woordje dat de gift nog welgevalliger maakte.

De parochie van Houten had ik evenals die van Benschop in anderhalven dag afgeloopen 011 toen ik thuis kwam wachtte d^ grijze Herder met belangstelling mij af en vroeg dadelijk." „ben je tevreden?" . yaao. eens, hernam ik, alles te zamen incluis van den clerus dezer parochie ? Drie honderd was het antwoord, en onderwijl was (jreesje, de oude, kloeke, sterke huishoudster naderbij getreden. Zij had zielsmedelijden met den bedelpastoor. In de zestig jaartjes, dat zij bij Heeroom liet huishouden had waargenomen, had zij zoo dikwijls de wederwaardigheden van Heeren bedelaars aangehoord.

Mis Pastoor, niet ƒ 300 maar ƒ 450 is de opbrengst voor Nieuw-Dordrecht. En met een stem als het geluid van den dondei zeide de grijze Herder: Dat is mooi, dat is mooi! En Geesje met haar tachtigjaiige beenen holde weg en stoof terug en riep uit: prachtig, prachtig, nu doe ik er nog 25 gulden bij.

XIV.

Beesd, 2 Aug. 1903. De pastoor dezer parochie L. van Vliet had mij reeds in Stadskanaal toegestaan te collecteeren en had mij uitgenoodigd ook in deze parochie