is toegevoegd aan uw favorieten.

Mijn reis door het aartsbisdom en de stichting van Nieuw-Dordrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan alles en nog wat had ik gedacht bij het oprichten van mijn huishouden, maar poetspomade had ik vergeten. De huishoudster ging winkel uit en in te Erica om poetspomade, totdat er eindelijk een was die haar kon helpen, doch .... in plaats van poetspomade was dat een doosje poederchocolade. De kwade bui die de keukenprinses had bij gemis van de noodige poetspomade, deed mij een brief schrijven naar Zwolle om van daar dat kostelijk goedje te mogen ontvangen.

De feestdag van O. L. Vrouw Onbevlekt Ontvangenis zag ons nog voor de tweede maal naar Erica trekken; de dienstboden om de H. Mis te hooren, mij om de II. Mis te lezen.

Bij onze tehuiskomst lag er gelukkig een schrijven uit Utrecht met volmacht om, ofschoon de kerk nog niet geheel gereed was, deze te mogen inwijden, en er de II. Mis in te mogen lezen.

Den lOden December d. a. v. heb ik die Kerkwijding zoo feestelijk mogelijk verricht; doch wat ik gevoelde onder de II. Consecratie, kan ik met geen woorden weergeven. Ik was blij dat ik in de sacristie terug was, en na den loop aan mijn vreugde tranen te hebben gegeven, was ik geheel bekomen.

Dagelijks nu las ik de H. Mis. Doch omdat de kerk nog niet afgewerkt was, en alles overhoop lag, werden zelfs des Zondags de geloovigen nog niet in de kerk toegelaten.

Zondagsavonds half acht ging de bel over en daar kwamen twee buurtheeren mij verwelkomen in de pastorie, de pastoor van Compascuum en de pastoor van het Munsterscheveld; deze laatste was na het Lof reeds om half vier op marsch gegaan, dwars over het veen, een afstand van plm. 4 uren.

Welk eentriumf! Maandagsmorgens drie II.II. Missen, en dat op een plek, waar