is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten uit Nederlandsch-Oost-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(ohannes Henricus Scholten, 27 October 182(5. Gerardus Antonius Mouriks, „ „

Arnoldus Grube, 14 Juli 1832.

Nicolaas Vredeveld, 15 Augustus 1833.

[ohannes Antonius van Dijk, 8 November 1837. Hubertus Jacobus Cartenstadt, „ „

Cornelis Reijnen, 21 November 1838.

Theodorus Staal, 8 November 1842.

A. D. Godthart, 1842.

Behalve deze geestelijken vinden wij nog drie Fransche priesters in dit tijdstip vermeld : J. J. Candahl in 1830, en de Eerw. Heeren Berard en Vallon ; dezen uit Europa komende, zijn op de westkust van Sumatra geland; de

eerste ging in 1835 naar Batavia, terwijl van de twee <*>

laatsten, die van Padang uit naar de binnenlanden togen, later niets meer werd vernomen.

Tot het jaar 1834 bezat de missie drie staties, alle op |ava gelegen. De HoogEerw. Heer J. H. Scholten, die achtereenvolgens te Batavia en te Semarang werkzaam was en in 1831 tot apostolisch prefect benoemd werd, ging tijdelijk naar Padang, waar hij de eerste statie op het eiland Sumatra oprichtte. Het kerkgebouw, dat eertijds een steenen brandspuithuis was, werd door zijne zorg in orde gebracht en den 10den December 1834 ingewijd. Toen de ijverige prefect later op Java terugkwam, werd hem deze daad door den waarnemend Gouverneur-Generaal euvel geduid. Ofschoon de HoogEerw. Heer Scholten veel

o

van dien kant moest verduren, bleet hij aandringen op de goedkeuring van zijn werk te Padang, en eindelijk mocht hij de voldoening smaken, dat ook door de Hooge Regeering die stad als statie erkend werd.

Prefect Scholten was vanal 27 October 1826 tot zijn terugkeer naar Nederland, den 4den Februari 1842, steeds

o

onverdroten voor het zielenheil in Indië arbeidend. Kerk en Staat erkenden zijne groote verdiensten, de eerste door hem te benoemen tot geheim-kamerheer, de tweede door