is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten uit Nederlandsch-Oost-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijze in de gelegenheid te stellen meer voor de armen te doen. Niet alleen Katholieken, ook Protestanten steunden de beginnende inrichting, die — wij zijn nu in 1887 — reeds 12 jongens te onderhouden had ! In dit jaar werd eene Vincentius-Vereeniging in het leven geroepen. De statuten, na door den Apostolisch Vicaris te zijn goedgekeurd, werden aan de Regeering opgezonden, die 4 Aug. 1888, de inrichting als rechtspersoon erkende.

Na het ontslag van den huisbewaarder nam ik een jong mensch van veel aanleg en grooten ijver in mijn dienst, Anton van den Braak. Hij begreep mij en met hem zou ik aan de verbetering en uitbreiding der inrichting kunnen werken ; hij heeft mijn vertrouwen niet beschaamd gemaakt. Ik besloot in 1887 een gedeelte der bijgebouwen van het groote heerenhuis,dat ik in 1881 gekocht had en voor pastorie had ingericht, af te breken en op de vrijgekomen plaats een ombouw voor de weezen neer te zetten.

Om aan middelen te komen ondernam ik eene loterij van dameshandwerken en kunstvoorwerpen; deze bracht / 930 op, een bedrag niet eens voldoende voor de fundeering. Ik bleef wachten op betere tijden; maar nam ondertusschen maar telkens meer jongens op. Nu zou ik eens een proef gaan nemen met een ambachts-cursus; daar voelde men veel voor in die dagen ; dat was nu eens iets voor de Inda's. Men steunde mij niet alleen met geld, men schonk mij ook werktuigen. In het begin van 1888 stond er eene loods, waarin draaibanken, boor en ponsmachines, aambeelden, veldsmidsen, schaafbanken enz. aanwezig waren. Anton werkte daar met zes jongens. Hoeveel die knapen aan materiaal hebben bedorven en hoe weinig ze hebben tot stand gebracht; hoe dikwijls ze mij en hun werkbaas naar de maan gewenscht hebben, omdat wij van hen werk vroegen en hunne ftjne vingertjes door hamer en beitel ruw lieten worden; hoe spoedig de een na den ander van ons wegliep, wie zal het zeggen ? Maar ik had toen nog illusies. Ik hoopte zelfs van de Regeering voor dezen ambachts-cursus in spe hulp te krijgen, maar